Eğeleme

Silisyum manganezli çeliklerden imal edilen, "Eğe" adı verilen kesici takımlar vasıtası ile iş parçası üzerinden talaş kaldırarak parçanın istenilen şekil ve ölçüye getirilmesi işlemidir. Boylarına, diş adım büyüklüklerine, kullanım yerlerine göre çeşitlilik gösteren eğelerden

gerek tesviyeci, gerek kalıpçı, gerekse özel olanları ile eğeleme işlemi gerçekleştirmekteyiz.